Omvårdnadshem

Omvårdnadshem: Boende och vård i ett

faktaEtt omvårdnadshem kan vara allt från ett äldreboende eller demensboende, till ett rehabiliteringshem för missbrukare eller handikappade.

Liknande artiklar