Omvårdnadshem – boende & vård

Ett omvårdnadshem är ett hem där personer som behöver vård och omsorg får bo. Ett omvårdnadshem behöver inte bara vara äldreboende och demensboende, utan kan även vara rehabiliteringshem för missbrukare eller handikappade.


Olika typer av omvårdnadshem

OmvårdnadshemÄldreboende

Ett ålderdomshem är ett omvårdnadshem som är till för äldre personer som inte längre klarar sig själva.

Ett ålderdomshem är bemannat med sjukvårdspersonal dygnet runt för att hjälpa och ta hand om de äldre. På ett ålderdomshem bor du i en lägenhet, som en liten etta, med kombinerat sov- och vardagsrum.

I Sverige får du och dina anhöriga välja vilket ålderdomshem som du ska bo på. För att ta reda på var de olika ålderdomshemmen finns kan du kontakta din kommun.

Det är inte helt gratis att bo på ett äldreboende, men det finns en maxtaxa för månadskostnaden. Den förändras från år till år. 2013 ligger maxtaxan på 1780 kronor per månad.

Demensboende

Ett omvårdnadshem för personer som är dementa kallas för demensboende. Till skillnad från ett äldreboende och seniorboende är demensboenden inte åldersstyrda. Det beror helt och hållet på vilka behov personen har.

Boendet ser likadant ut som på ett äldreboende men själva omgivningen måste anpassas till patienter som lätt blir förvirrade. Därför spelar faktorer såsom ljud, ljus och färger stor roll.

Exempelvis ska ett demensboende inte ha långa korridorer som gör att personer inte kan hitta ”hem”. Det ska heller inte bo mer än åtta personer per enhet.

Behandlingshem

En annan typ av omvårdnadshem är behandlingshem. Det finns flera olika typer av behandlingshem. HVB-hem står för hem för vård och boende.

Dit får personer som har psykologiska, psykosociala eller missbruksproblem komma och få vård under en längre period.

Det finns HVB-hem som är anpassade för vuxna missbrukare, för barn och ungdomar, för psykiskt funktionshindrade och hem för vuxna och barn tillsammans.

Oftast kommer personer till ett behandlingshem frivilligt för att få hjälp med sitt missbruk eller sin psykiska ohälsa. Men det kan förekomma tvångsvård enligt de två olika lagarna LUV (lagen om vård av unga) eller LVM (lagen om vård av missbrukare).

Det finns även speciella behandlingshem för barn och ungdomar mellan 12-21 år. Dessa hem kallas för paragraf 12-hem. Dit kan ungdomar med en kriminell bakgrund och psykosociala problem komma.

Här kan du läsa mer om olika behandlingshem.