Fakta

Omvårdnadshem – boende & vård

Ett omvårdnadshem är ett hem där personer som behöver vård och omsorg får bo. Ett omvårdnadshem behöver inte bara vara äldreboende och demensboende, utan kan även vara rehabiliteringshem för missbrukare eller handikappade.